Logo e4u ABSR Coach.pngViA-E (1-2-3).00_05_50_24.Standbild002.pngStress-Release Kurser
med Annika Bergman

Eurythmy4you tränare, Stockholm

Annika Bergman 2018

Nästa kurs med Annika

Start: Fredag 1 november

Kursundervisning på engelska och svenska genom Skype-konferenser eller liknande applikationer.

Rabatt

  • Om du köper kursen innan den 1.11.2019 får du en rabatt på 50% (750 SEK istället för 1400 SEK).
  • Om du startar kursen efter detta datum, får du fortfarande en rabatt på 35% fram till 1.12.2019 (975 SEK istället för 1400 SEK).
  • Efter avslutad kurs får du uppföljningskurs ABSR 2 med 50% rabatt.

Köp kursen här och bli en del av gruppen som börjar med Annika den 1 november. För ytterligare frågor: E-post Annika

Köp och registrera dig för ABSR 1 kursen hos Annika

  • För 50% rabatt fram till 1.11.2019 använd kupongkod: EARLYBIRD-AB19
  • För 35% rabatt från 2.11. fram till 1.12.2019 använd kupongkod: ABSR1-AB19

Utvärdering från kursdeltagare från vår vetenskapliga utvärdering (University of Bern, IKIM): EN-Flyer ABSR Feedback - Evaluation 2019.pdf

Ta en titt på förhandsvisning här:

Förhandsvisning av kursen

Next course with Annika

Start: Friday, November 1st

Course tuition in English and Swedish through Skype conferences or similar applications.

Discount

  • If you buy the course until 1.11.2019, you will receive a discount of 50% (750 SEK instead of 1400 SEK).
  • If you join the course later, you will still receive a discount of 35% (975 SEK instead of 1400 SEK)until 1.12.2019.
  • After completing the course you will receive the following course ABSR 2 with 50% discount.

Buy the course here and become part of the group that starts with Annika on  November 1st. For further questions: E-Mail Annika

Buy and register for the ABSR 1 course with Annika here.

  • For 50% off until 1.11.2019 use coupon code: EARLYBIRD-AB19
  • For 35% off from 2.11. until 1.12.2019 use coupon code: ABSR1-AB19

Ratings from course participants from a scientific evaluation (University of Bern, IKIM): EN-Flyer ABSR Feedback - Evaluation 2019.pdf

Take a look on the preview here:

Preview the course here